Agència de Desenvolupament del Ripollès

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i independent i capacitat plena per al compliment dels seus fins, i sotmès a l’ordenament públic.

L’objecte principal de l’Agència és el desenvolupament de mesures i accions per afavorir la cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Ripollès. L’Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Viver d’empreses
 • Nau industrial
 • Sala d’actes o auditori
 • Sala de reunions
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació