Co-Creix

Observatori de l’Emprenedoria

Informació i monitoratge de l’ecosistema emprenedor de la demarcació de Girona

L’observatori és un instrument estratègic que aporta informació sobre el conjunt d’entitats locals, serveis, programes i recursos destinats a donar suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona. 

El seu objectiu és mostrar la realitat territorial en matèria d’emprenedoria per contribuir a definir polítiques públiques i programes de suport a la creació i consolidació empresarials. La seva missió és enfortir, millorar i donar més visibilitat a l’ecosistema emprenedor de la demarcació.

L’observatori està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

58

entitats de suport a l’emprenedoria enquestades

133

persones al servei de les entitats de suport a l’emprenedoria

83

espais d’allotjament empresarial de gestió pública

4.433

iniciatives empresarials ateses

Objectius

Informar

Generar informació en relació amb els serveis i els recursos que hi ha al territori per donar suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial, així com generar informació i coneixement sobre l’emprenedoria gironina i el conjunt de les entitats de l’ecosistema emprenedor de la demarcació.

Visibilitzar

Donar més visibilitat a les entitats de suport a l’emprenedoria i als processos de creació d’empreses, visibilitzant les noves empreses creades i els llocs de treball que generats, especialment, per donar més rellevància i reconeixement a l’emprenedoria.

Conèixer

Observar l’ecosistema emprenedor; és a dir, recollir dades per mesurar-les, quantificar-les, descriure-les de manera periòdica i observar-ne l’evolució, identificar les tipologies, els sectors econòmics i les activitats i, molt especialment, les necessitats que existeixen.

Millorar la prestació de serveis i polítiques públiques

Millorar la prestació de serveis i polítiques públiques de suport a l’emprenedoria des de l’àmbit local, incorporant la informació disponible en el procés de presa de decisions i en el disseny de serveis i de programes de suport per donar resposta a les seves necessitats i enfortir l’ecosistema emprenedor.

Garantir la rendició de comptes

Garantir la rendició de comptes i la transparència de les entitats públiques i privades, així com dels responsables polítics, envers la ciutadania en relació amb l’àmbit del suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial.

Mapa de les entitats de suport a l’emprenedoria (SITMUN)

Accés al mapa

Activitat emprenedora i serveis de suport a l’emprenedoria

Descarrega l'informe