Estudis i informes

Descarrega

Activitat emprenedora i serveis de suport a l’emprenedoria a la demarcació de Girona, 2021

La segona edició de l’informe de l’Observatori agafa el relleu de les magnituds socioeconòmiques analitzades pel seu predecessor. El document conté els resultats de l’enquesta realitzada durant el 2021 a les entitats de suport a l’emprenedoria i les dades socioeconòmiques que proporcionen diverses fonts oficials. Aquest document mostra com són les noves empreses de la demarcació i identifica gran part de les entitats, els recursos i els serveis de suport que es troben al territori.

Descarrega

Observatori de l’ecosistema emprenedor de Girona, 2020

L’informe fa una primera detecció de les entitats, els serveis i els recursos disponibles, tant públics com privats, per atendre les persones que volen iniciar un negoci o consolidar-lo. També mostra com és l’emprenedoria i com són les empreses de la demarcació, quins perfils tenen més pes i més o menys supervivència en el temps i les activitats econòmiques més rellevants.