Ajuntament de Palafrugell

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l’Ajuntament de Palafrugell, amb personalitat jurídica pública descentralitzada.
A través de l’Espai Empresa, dona suport al teixit empresarial de Palafrugell, mitjançant un servei d’atenció professional a persones empresàries, professionals, emprenedores i autònomes.
L’objectiu principal és millorar la seva competitivitat en un entorn complex i constantment canviant. Tots els serveis que ofereix són gratuïts.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis facilitadors de segones oportunitats
 • Serveis per a la internacionalització
 • Serveis per a la innovació
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor

Dades de contacte

Mapa de situació