CO-CREIX

EMPRENGI

A qui s’adreça

El programa s’adreça a centres educatius de secundària i de cicles formatius de la demarcació de Girona.

En què consisteix, EMPRENGI

L’objectiu d’EMPRENGI és fomentar les competències emprenedores i de cooperació d’alumnes de secundària i de cicles formatius mitjançant la creació de cooperatives. Amb l’ajuda del professorat, i durant el curs escolar, es crea i es dissol la cooperativa.

 

Aquest procés es duu a terme en tres fases:

  • Creació de la cooperativa: Es redacten els estatuts, s’elabora el logotip, es defineix l’organigrama, el procés de constitució, etc.
  • Relació amb la cooperativa sòcia: Els alumnes contacten amb una cooperativa existent amb l’objectiu de vendre’n els productes i esdevenir la seva branca comercial. En aquesta fase s’estableix un pla de treball i el catàleg de productes que s’oferiran.
  • Venda dels productes: El mes de maig s’organitza un mercat amb parades de totes les cooperatives que, en el marc del programa EMPRENGI, s’han creat a la demarcació, en què es venen els productes proporcionats per les cooperatives sòcies.

 

Equip de treball:

  • professor
  • grup de catorze o quinze alumnes de tercer o quart d’ESO amb dues o tres hores de dedicació mitjana setmanal
  • cooperativa sòcia (proveïdora)

Més informació