L’emprenedoria a la província de Girona

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de la demarcació

Demografia, ocupació i empreses de la demarcació de Girona, 2022

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
396.055

variació interanual
+ 3.228

(+ 0,8 %)

.
Homes

nombre
397.423

variació interanual
+ 3.654

(+ 0,9 %)

.
Total

nombre
793.478

variació interanual
+ 6.882

(+ 0,9 %)

.
Estrangers

nombre
162.361

variació interanual
+ 2.331

(+ 1,5 %)

La població creix lleugerament un

0,9 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
18.185

variació interanual
- 1.555

(- 7,9 %)

.
Homes

nombre
14.045

variació interanual
- 1.978

(- 12,3 %)

.
Total

nombre
32.230

variació interanual
- 3.533

(- 9,9 %)

La taxa d’atur registrada és

8,7 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
150.690

variació interanual
+ 3.603

(+ 2,4 %)

.
Homes

nombre
177.330

variació interanual
+ 3.958

(+ 2,3 %)

.
Total

nombre
328.020

variació interanual
+ 7.561

(+ 2,4 %)

.
Estrangers

nombre
59.490

variació interanual
+ 4.041

(+ 7,3 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 16,2% 30 - 44: 34,4% 45 - 54: 28,4% > 55: 20,7%

La taxa d’ocupació registrada és

63,4 %

Empreses de la provincia, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
352

Variació interanual
- 8

(- 2,2 %)

% del total
1,3 %

Sector
Indústria

Nombre
2.467

Variació interanual
+ 2

(+ 0,1 %)

% del total
8,9 %

Sector
Construcció

Nombre
3.722

Variació interanual
+ 85

(+ 2,3 %)

% del total
13,2 %

Sector
Serveis

Nombre
21.280

Variació interanual
+ 232

(+ 1,1 %)

% del total
76,5 %

Sector
Total

Nombre
27.821

Variació interanual
+ 311

(+ 1,1 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa lleugerament un

1,1 %

taxa d’activitat emprenedora (TEA)*

6,2 %

* Percentatge de la població d’entre 18 i 64 anys que està immersa en el procés de creació d’una empresa a la demarcació.

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat, 2022

1.699

societats mercantils constituïdes

272

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

mapaprovincia

Societats mercantils constituïdes a la demarcació de Girona segons el sector d’activitat

Empreses i autònoms de la demarcació, segons la seva condició jurídica, 2022

60.693 empreses a la província

57,4%
Treball autònom

34.828 autònoms

37,9%
Societats mercantils

23.005 empreses

8,1%
Economia social i solidària

4.935 empreses

4,7%
Altres formes

2.860 empreses

62.221 afiliacions a la Seguretat Social per compte propi

60,2%
Autònoms
15,1%
Socis de societats
15,3%
Membres d’òrgans d’administració de societats
6,2%
Familiars col·laboradors
3,3%
Altres

Entitats i serveis de suport a l'emprenedoria

58

entitats de suport a l’emprenedoria enquestades

133

persones al servei de les persones emprenedores

83

espais d’allotjament empresarial públics

mapaprovincia

Serveis de suport a l’emprenedoria, segons la seva tipologia, i percentatge d’entitats que l’ofereixen, 2022

4.433

iniciatives empresarials ateses el 2022

3,8%
L'Alt Empordà

167 iniciatives

30,9%
El Gironès

1.371 iniciatives

8,3%
El Baix Empordà

368 iniciatives

2,1%
El Pla de l'Estany

91 iniciatives

3,7%
La Cerdanya

162 iniciatives

18,3%
El Ripollès

811 iniciatives

4,6%
La Garrotxa

205 iniciatives

28,4%
La Selva

1258 iniciatives

Espais d’allotjament empresarial de gestió pública, 2022

Comarca
Vivers d'empresa
capacitat màxima
ocupació
Comarca
L'Alt Empordà

Vivers d'empresa
3

capacitat màxima
17

ocupació

52,9 %

Comarca
El Baix Empordà

Vivers d'empresa
3

capacitat màxima
31

ocupació
83,9 %

Comarca
La Cerdanya

Vivers d'empresa
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
La Garrotxa

Vivers d'empresa
2

capacitat màxima
12

ocupació
50 %

Comarca
El Gironès

Vivers d'empresa
4

capacitat màxima
54

ocupació
81,5 %

Comarca
El Pla de l'Estany

Vivers d'empresa
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
El Ripollès

Vivers d'empresa
1

capacitat màxima
6

ocupació
100 %

Comarca
La Selva

Vivers d'empresa
1

capacitat màxima
11

ocupació
72,7 %

Nombre de vivers públics a la demarcació

14

Nombre d’empreses que s’hi poden allotjar

131

Comarca
Coworkings
capacitat màxima
ocupació
Comarca
L'Alt Empordà

Coworkings
3

capacitat màxima
20

ocupació

35 %

Comarca
El Baix Empordà

Coworkings
6

capacitat màxima
54

ocupació
57,4 %

Comarca
La Cerdanya

Coworkings
1

capacitat màxima
8

ocupació
0 %

Comarca
La Garrotxa

Coworkings
3

capacitat màxima
34

ocupació
58,8 %

Comarca
El Gironès

Coworkings
5

capacitat màxima
128

ocupació
54,7 %

Comarca
El Pla de l'Estany

Coworkings
1

capacitat màxima
10

ocupació
70 %

Comarca
El Ripollès

Coworkings
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
La Selva

Coworkings
3

capacitat màxima
27

ocupació
51,9 %

Nombre d’espais de coworking

22

Nombre de coworkers que s’hi poden allotjar

281

Comarca
Naus industrials
capacitat màxima
ocupació
Comarca
L'Alt Empordà

Naus industrials
-

capacitat màxima
-

ocupació

-

Comarca
El Baix Empordà

Naus industrials
8

capacitat màxima
8

ocupació
100 %

Comarca
La Cerdanya

Naus industrials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
La Garrotxa

Naus industrials
9

capacitat màxima
7

ocupació
77,8 %

Comarca
El Gironès

Naus industrials
4

capacitat màxima
4

ocupació
100 %

Comarca
El Pla de l'Estany

Naus industrials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
El Ripollès

Naus industrials
13

capacitat màxima
10

ocupació
76,9 %

Comarca
La Selva

Naus industrials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Nombre de naus industrials

34

Comarca
Locals comercials
capacitat màxima
ocupació
Comarca
L'Alt Empordà

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació

-

Comarca
El Baix Empordà

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
La Cerdanya

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
La Garrotxa

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
El Gironès

Locals comercials
12

capacitat màxima
12

ocupació
100 %

Comarca
El Pla de l'Estany

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Comarca
El Ripollès

Locals comercials
1

capacitat màxima
1

ocupació
100 %

Comarca
La Selva

Locals comercials
-

capacitat màxima
-

ocupació
-

Nombre de locals comercials

13

Xarxes d’emprenedoria amb presència al territori, 2022