L’emprenedoria a la provincia de Girona

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de la demarcació

Demografia, ocupació i empreses de la demarcació de Girona, 2021

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
392.827

variació interanual
+ 2.222

(+ 0,6 %)

.
Homes

nombre
393.769

variació interanual
+ 2.586

(+ 0,7 %)

.
Total

nombre
786.596

variació interanual
+ 4.808

(+ 0,6 %)

.
Estrangers

nombre
160.030

variació interanual
+ 405

(- 0,3 %)

La població creix lleugerament un

0,6 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
19.740

variació interanual
- 6.744

(- 25,5 %)

.
Homes

nombre
16.023

variació interanual
- 7.165

(- 30,9 %)

.
Total

nombre
35.763

variació interanual
- 13.909

(- 28,0 %)

La taxa d’atur registrada és

10,0 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
147.087

variació interanual
8.352

(+ 6,0 %)

.
Homes

nombre
173.372

variació interanual
8.344

(+ 5,1 %)

.
Total

nombre
320.459

variació interanual
16.696

(+ 5,5 %)

.
Estrangers

nombre
55.449

variació interanual
5.401

(+ 10,8 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 16,2% 30 - 44: 35,4% 45 - 54: 28,1% > 55: 20,3%

La taxa d’ocupació registrada és

62,5 %

Empreses de la provincia, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
360

Variació interanual
+ 7

(+ 2,0 %)

% del total
1,3 %

Sector
Indústria

Nombre
2.356

Variació interanual
+ 19

(+ 0,8 %)

% del total
8,6 %

Sector
Construcció

Nombre
3.637

Variació interanual
+ 114

(+ 3,2 %)

% del total
13,2 %

Sector
Serveis

Nombre
21.157

Variació interanual
+ 738

(+ 3,6 %)

% del total
76,9 %

Sector
Total

Nombre
27.510

Variació interanual
+ 878

(+ 3,3 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa lleugerament un

3,3 %

taxa d’activitat emprenedora (TEA)*

6,6 %

* Percentatge de la població d’entre 18 i 64 anys que està immersa en el procés de creació d’una empresa a la demarcació.

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat, 2021

1.389

societats mercantils constituïdes

268

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

mapaprovincia

Societats mercantils constituïdes a la demarcació de Girona segons el sector d’activitat

Empreses i autònoms de la demarcació, segons la seva condició jurídica, 2021

52,8%
Treball autònom

33.925 autònoms

35,3%
Societats mercantils

22.664 empreses

7,6%
Economia social i solidària

4.896 empreses

4,3%
Altres formes

2.773 empreses

61.298 afiliacions a la Seguretat Social per compte propi*

60,5%
Autònoms
15,1%
Socis de societats
15,0%
Membres d’òrgans d’administració de societats
6,3%
Familiars col·laboradors
3,1%
Altres

* inclou el règim especial de treballadors autònoms (RETA) i del règim especial del mar per compte propi.

Resultats de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria, 2020

61

entitats de suport a l’emprenedoria enquestades

3.962

iniciatives empresarials ateses

139

programes i serveis de suport a l’emprenedoria

mapaprovincia

10.476

persones participants en programes i serveis de suport a l’emprenedoria

70,5%
Formació

7.390 persones

18,7%
Equipaments i espais

1.961 persones

51,1%
Informació i orientació

5.348 persones

14,6%
Mediació financera

1.532 persones

47,2%
Assessorament

4.940 persones

7,7%
Networking

809 persones

26,0%
Sensibilització

2.719 persones

2,8%
Finançament

289 persones

Persones participants segons la comarca

El Gironès - 5.896 persones0%
La Selva - 2.406 persones0%
El Baix Empordà - 637 persones0%
El Ripollès - 585 persones0%
La Garrotxa - 392 persones0%
L’Alt Empordà - 374 persones0%
El Pla de l’Estany - 123 persones0%
La Cerdanya (inclou l’Alt Urgell) - 63 persones0%

Percentatge d’entitats que ofereixen serveis de suport a l’emprenedoria, segons la seva tipologia

52

espais d’allotjament empresarial

272

 equipaments diversos

36

municipis compten amb equipaments i espais per al foment de l’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència al territori