PREMIS PROJECTA'T

Segona edició

Plego

El Xuixo de can Castelló

Faind

Gesthip

Watelia

MenutsGirona

Funengo

MyChefTool

Centre d’Optometria de Catalunya

Undos, arquitectura cooperativa

Qui hi pot optar?

Empreses que s’hagin constituït, com a màxim, cinc anys abans de la data de publicació de la convocatòria dels premis Projecta’t. Es considerarà com a data de constitució la que consti a l’escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució. L’empresa ha de tenir identificat un repte i/o oportunitat de millora i ha de justificar la necessitat d’un suport extern per orientar la seva estratègia empresarial.

 

Treballadors autònoms que hagin estat donats d’alta al règim d’autònoms com a màxim tres anys abans de la data de publicació de la convocatòria dels premis Projecta’t. L’autònom ha de tenir identificat un repte i/o oportunitat de millora que impliqui el compromís, a curt termini, de constituir-se com a empresa i ha de justificar la necessitat d’un suport extern per assolir-ho. L’activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l’activitat principal del treballador autònom.

 

Les empreses i treballadors autònoms que s’hi presentin han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona i han d’haver identificat reptes o oportunitats de millora que, per mitjà d’un suport extern, els ajudi a orientar la seva estratègia empresarial.

Descarregueu-vos les bases

En què consisteixen els premis?

Es premiaran 10 iniciatives, que obtindran un acompanyament de sis mesos, en què rebran fins a 40 hores d’assessorament personalitzat d’un o més consultors experts  sobre els àmbits que necessitin (legal, ambiental, màrqueting, vendes, tecnologia, etc.) per dur a terme la iniciativa empresarial.

Què es valorarà?

De les candidatures presentades es valorarà l’activitat i la trajectòria empresarial, la capacitat per generar un impacte econòmic i social, el repte i/o oportunitat de millora i la justificació de la necessitat d’un mentor que contribueixi al seu creixement.

 

Consulteu els barems de puntuació a les bases (apartat 9) i a la convocatòria (apartat 2) publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Consulteu les bases

Com es desenvoluparà el programa?

Tindrà tres fases i es durà a terme al llarg de 6 mesos. 

 

Fase de detecció 2020

  • S’assignarà un tutor.
  • Es detectaran les necessitats d’assessorament.
  • Es buscarà l’expert més adient.

 

Fase d’assessorament 2020-2021

  • S’establirà el pla de treball.
  • S’executarà l’assessorament.

 

Fase de presentació 2021

  • S’organitzarà una jornada de treball en xarxa entre tots els premiats

Com i quan s’hi pot participar?

Els candidats han de presentar la sol·licitud a la Diputació de Girona pel canal electrònic designat i seguint els criteris marcats a les bases i a la convocatòria dels Premis Projecta’t.

 

La convocatòria s’obrirà el dia 19 de juny de 2020 i s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). A partir de l’endemà de l’obertura de la convocatòria, hi haurà trenta dies naturals per presentar les candidatures als Premis Projecta’t.

 

Termini de presentació: del 20 de juny al 19 de juliol de 2020