Autoocupació

Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya

La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya promou l’autoocupació com a alternativa atractiva per a l’exercici de les vocacions i el desenvolupament professional de les persones i facilita l’accés als recursos necessaris per crear i consolidar els negocis.

Serveis

 • Assessorament
 • Formació
 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis facilitadors de segones oportunitats
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Dades de contacte

Mapa de situació