Ajuntament de Girona – Girona Emprèn

Girona Emprèn és el servei municipal de suport a l’emprenedoria, capacitació i consolidació empresarial de l’Ajuntament de Girona. Girona Empren presta serveis d’informació, orientació i assessorament per a la creació d’empreses, i acompanyament per a la seva consolidació i creixement.

La finalitat del Girona Emprèn és facilitar la creació d’empreses competitives i la creació d’ocupació de qualitat.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis per a la innovació
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor

Dades de contacte

Mapa de situació