Consell Comarcal de la Cerdanya

L’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Cerdanya és la responsable d’assessorar en matèria d’emprenedoria, tant en l’etapa de creació com en la de consolidació.

El seu objectiu és fomentar l’esperit emprenedor amb accions de sensibilització i donant suport en la gestió i els tràmits referents a la creació d’empreses, com ara la capitalització de l’atur o les subvencions i ajudes per a les persones emprenedores. El Consell Comarcal de la Cerdanya forma part de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Sala d’actes o auditori
 • Sala de reunions

Dades de contacte

Mapa de situació