FOEG

Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona

La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) és un lobby empresarial que treballa per representar i defensar les empreses, organitzacions sectorials i gremis de les comarques gironines. Constituïda l’any 1987, és una organització de caràcter associatiu i sense ànim de lucre.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis per a la innovació
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Sala d’actes o auditori
 • Sala de reunions
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació