ALTAMAR

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Per mitjà d’Altamar, un viver d’empreses  i espai de coworking que està situat a la Costa Brava, es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor
 • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Viver d’empreses
 • Espai coworking
 • Aulari
 • Espai per fires o esdeveniments similars

Dades de contacte

Mapa de situació