Consell Comarcal del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès, a través de l’àrea de Desenvolupament Local i conjuntament amb els tècnics especialistes municipals, ofereix informació i assessorament personalitzat en matèria d’emprenedoria.

Aquest servei d’acompanyament s’origina quan un emprenedor/a ho requereix, ja sigui per crear o consolidar el seu negoci, i es pot dur a terme per telèfon, per correu electrònic, per vídeo trucada o personalment al Consell Comarcal.

La primera sessió servirà perquè expliqueu el vostre projecte empresarial i plantegeu els dubtes que necessiteu resoldre. Des del Consell comarcal es buscaran les millors solucions per donar resposta a les necessitats de l’emprenedor.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Acompanyament en la capitalització de l’atur
  • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
  • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE)
  • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
  • Mediació i acompanyament financer
  • Formació per emprenedors i/o empreses
  • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Dades de contacte

Mapa de situació