Bressol d'emprenedoria de Besalú

Ajuntament de Besalú

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció econòmica (Bressol d’Emprenedoria) es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE) 
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Viver d’empreses
 • Espai coworking
 • Sala de reunions
 • Sala d’actes o auditori
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació