Mostra d'Emprenedors

Assessoria Codina

L’Assessoria Codina és un despatx professional amb cinquanta anys de trajectòria en serveis de gestoria. Actualment, la segona generació d’aquesta empresa familiar ofereix serveis integrals d’assessorament i gestió empresarial a clients de tota la província.

Des de l’any 2009, des de l’Assessoria Codina i El Giroscopi s’organitza la Mostra d’Emprenedors de Girona, per donar a conèixer projectes emprenedors de nova creació vinculats al territori.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
  • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
  • Formació per emprenedors i/o empreses
  • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
  • Accions d’alfabetització (punt TIC)
  • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
  • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)

Equipaments

  • No disposa d’equipaments

Xarxes

  • No participa a cap xarxa

Dades de contacte

Mapa de situació