Ajuntament de Lloret de Mar

La Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret de Mar té com a objectiu principal ser el punt de referència en l’economia de la ciutat, generar activitat econòmica tot l’any, fomentar l’ocupació i el comerç local, dotar a les empreses d’instruments i recursos per a la millora de la competitivitat així com promoure l’acompanyament i l’assessorament a l’emprenedoria.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Espai per fires o esdeveniments similars
 • Sala d’actes o auditori
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació