Ajuntament d’Arbúcies

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
  • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Dades de contacte

Mapa de situació