Fundació Gentis

La Fundació Gentis és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels col·lectius més desfavorits. Duu a terme accions per reactivar l’economia local, social, cooperativa i comunitària. També ofereix assessorament financer, acompanyament en la creació de negocis, informació d’ajuts i subvencions per a l’autoocupació i formació en aspectes de l’emprenedoria.

Fundació Gentis forma part de la Xarxa Incorpora de la Fundació La Caixa i n’és l’entitat PAI (Punt d’Autoocupació Incorpora) de la província de Girona. En el marc d’aquest acord, dona suport a les persones emprenedores en la cerca de fórmules de finançament i col·labora amb altres entitats i ens locals per generar sinèrgies que afavoreixin la creació d’empreses i l’impuls del teixit empresarial.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Sala de reunions
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació