Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya es va crear el 2008, per iniciativa dels dos consells comarcals, per gestionar els recursos econòmics del Programa LEADER de la Unió Europea.

El projecte de cooperació «Start-up rural» s’adreça als emprenedors rurals per donar resposta a les necessitats de les seves empreses en el camí cap a la consolidació i l’acceleració del creixement dels seus negocis. A partir d’un seguiment inicial dels projectes aprovats pel LEADER, s’ofereixen als participants eines per millorar el lideratge, informació sobre les línies de finançament disponibles i orientació cap a la gestió de projectes, entre d’altres.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
  • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
  • Formació per emprenedors i/o empreses
  • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
  • Accions d’alfabetització (punt TIC)
  • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)

Equipaments

  • No disposa d’equipaments

Dades de contacte

Mapa de situació