Consell Comarcal del Baix Empordà

L’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà és la responsable d’assessorar en matèria d’emprenedoria, tant en l’etapa de creació com en la de consolidació.

El seu objectiu és fomentar l’esperit emprenedor, amb accions de sensibilització, i donar suport en la gestió i els tràmits referents a la creació d’empreses, com ara la capitalització de l’atur o les subvencions i ajudes per a les persones emprenedores.

El Consell Comarcal del Baix Empordà forma part de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions.
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis facilitadors de segones oportunitats
 • Serveis per a la internacionalització
 • Serveis per a la innovació
 • Assessorament personalitzat a través de mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor

Dades de contacte

Mapa de situació