Cambra de Comerç de Palamós

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós és un organisme de representació empresarial i un òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques.

Té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses, fomentar l’exportació i la internacionalització, i representar i promoure els interessos generals de les empreses, la indústria, els serveis i el comerç.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Acompanyament en la capitalització de l’atur
  • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
  • Accions d’alfabetització (punt TIC)
  • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
  • Serveis per a la internacionalització
  • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

  • Sala de reunions
  • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació