Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les comarques gironines. Posa a disposició de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis per a la internacionalització
 • Serveis per a la innovació
 • Serveis per a la innovació oberta
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Espai per fires o esdeveniments similars
 • Sala d’actes o auditori
 • Sales de reunions
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació