Ajuntament de Ripoll

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Mediació i acompanyament financer
  • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
  • Formació per emprenedors i/o empreses
  • Accions d’alfabetització (punt TIC)
  • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
  • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
  • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Dades de contacte

Mapa de situació