Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)  
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC 
 • Assessorament personalitzat a través de mentors i/o experts externs  
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor

Equipaments

 • Sala d’actes o auditori
 • Sala de reunions

Xarxes

 • Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Dades de contacte

Mapa de situació