Ajuntament de Sant Gregori

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions.
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Espai coworking
 • Sala d’actes o auditori
 • Espai per fires o esdeveniments
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació