Ajuntament de Roses

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

  • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

  • Aulari
  • Sala d’actes o auditori
  • Espai per fires o esdeveniments similars

Dades de contacte

Mapa de situació