Promoció de la Ciutat

Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció de la Ciutat es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Finançament directe a les empreses mitjançant ajuts, bonificacions o subvencions
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Assessorament a projectes TIC i/o foment ús de les TIC
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

 • Sala de reunions
 • Sala d’actes o auditori
 • Espai per fires o esdeveniments similars
 • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació