Selva Emprèn

Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, a través del servei de creació d’empreses Selva Emprèn, ofereix acompanyament i assessorament personalitzat en matèria d’emprenedoria. Dona suport en tot el procés d’anàlisi i posada en marxa del negoci i facilita diversos serveis i instruments per fer realitat el projecte empresarial: documents de suport, formació, finançament, contactes, etc.

Selva Emprèn forma part de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, model de negoci, etc.)
 • Assessorament tècnic en la consolidació de l’empesa (fiscal, laboral, comptable, etc.)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població (centres docents, ciutadania, etc.)
 • Accions d’alfabetització (punt TIC)
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis facilitadors de segones oportunitats
 • Serveis per a la internacionalització
 • Serveis per a la innovació
 • Assessorament personalitzat mitjançant mentors i/o experts externs  
 • Accions de dinamització empresarial (trobades empresarials, temàtiques o sectorials)
 • Instruments i eines digitals per a la dinamització de l’ecosistema emprenedor
 • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Dades de contacte

Mapa de situació