Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona és un motor econòmic i de generació de talent empresarial. És un espai de col·laboració i de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació en tots els àmbits, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació i amb la recerca mèdica i biotecnològica. El Parc ofereix un marc de creixement econòmic únic, amb condicions econòmiques molt competitives.

Serveis

  • Allotjament empresarial
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

  • Oficines
  • Aularis
  • Sala de reunions
  • Tallers i laboratoris
  • Sala d’actes o auditori
  • Espai per fires o esdeveniments similars

Xarxes

  • No participa a cap xarxa

Dades de contacte

Mapa de situació