Ajuntament de Riudellots de la Selva

L’Ajuntament és una entitat local que dona serveis als habitants del municipi. Entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les empreses. Des de l’àrea de Promoció Econòmica es donen serveis als emprenedors i a les empreses per millorar l’economia de la zona i la seva situació.

Serveis

  • Informació i orientació a l’emprenedor
  • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE)
  • Accions d’alfabetització (punt TIC)
  • Assessorament personalitzat a través de mentors i/o experts externs
  • Allotjament empresarial (viver, co-working, nau, etc.)
  • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc. )

Equipaments

  • Espai coworking
  • Sala d’actes o auditori
  • Espai per fires o esdeveniments similars
  • Aulari

Dades de contacte

Mapa de situació