Ajuntament de Vilafant

Amb la voluntat de promoure i estimular l’activitat econòmica local, des de l’àrea de Promoció Econòmica de Vilafant s’ha posat en marxa aquest servei de suport a l’emprenedoria. Els serveis oferts són: acompanyament inicial als nous emprenedors/es, assessorament personalitzat amb consultors propis i externs, píndoles formatives i difusió d’ofertes laborals, ajuts i subvencions.

Serveis

 • Informació i orientació a l’emprenedor
 • Acompanyament en la capitalització de l’atur
 • Assessorament en a la creació d’empreses (pla d’empresa, forma jurídica, etc.)
 • Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE)
 • Mediació i acompanyament financer
 • Formació per emprenedors i/o empreses
 • Accions de sensibilització a la població, a emprenedors i/o empreses
 • Serveis facilitadors de traspàs de negocis
 • Serveis facilitadors de segones oportunitats
 • Assessorament personalitzat a través de mentors i/o experts externs
 • Cessió d’equipaments (sales de reunions, aularis, etc.)

Equipaments

 • Sala d’actes o auditori

Xarxes

 • Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Dades de contacte

Mapa de situació