L’emprenedoria al Ripollès

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques del Ripollès, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
12.743

variació interanual
+ 93

(+ 0,7 %)

.
Homes

nombre
12.706

variació interanual
+ 103

(+ 0,8 %)

.
Total

nombre
25.449

variació interanual
+ 196

(+ 0,8 %)

.
Estrangers

nombre
2.633

variació interanual
+ 46

(+ 1,8 %)

La població creix lleugerament un

0,8 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
463

variació interanual
- 141

(- 23,3 %)

.
Homes

nombre
393

variació interanual
- 165

(- 29,6 %)

.
Total

nombre
856

variació interanual
- 306

(+ 26,3 %)

La taxa d’atur registrada és

7,3 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
4.988

variació interanual
+ 195

(+ 4,1 %)

.
Homes

nombre
5.854

variació interanual
+ 126

(+ 2,2 %)

.
Total

nombre
10.842

variació interanual
+ 438

(+ 4,2 %)

.
Estrangers

nombre
994

variació interanual
+ 99

(+ 11,1 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 14,9 % 30 - 44: 32,8 % 45 - 54: 28,8 % > 55: 23,5 %

La taxa d’ocupació registrada és

69,9 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
14

Variació interanual
+ 4

(+ 40,0 %)

% del total
1,5 %

Sector
Indústria

Nombre
118

Variació interanual
+ 2

(+ 1,7 %)

% del total
12,9 %

Sector
Construcció

Nombre
93

Variació interanual
+ 6

(+ 6,9 %)

% del total
10,2 %

Sector
Serveis

Nombre
691

Variació interanual
+ 31

(+ 4,7 %)

% del total
75,4 %

Sector
Total

Nombre
916

Variació interanual
+ 43

(+ 4,9 %)

% del total

El nombre d’empreses disminueix un

4,9 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

36

societats mercantils constituïdes

5

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor del Ripollès

6

Entitats de suport a l’emprenedoria

35

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

255

Iniciatives empresarials ateses

10

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

20

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

585

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca