L’emprenedoria al Pla de l’Estany

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques del Pla de l'Estany, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
16.473

variació interanual
+ 129

(+ 0,8 %)

.
Homes

nombre
16.403

variació interanual
+ 110

(+ 0,7 %)

.
Total

nombre
32.876

variació interanual
+ 239

(+ 0,7 %)

.
Estrangers

nombre
4.978

variació interanual
+ 41

(+ 0,8 %)

La població creix lleugerament un

0,7 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
547

variació interanual
- 177

(- 24,4 %)

.
Homes

nombre
465

variació interanual
- 236

(- 33,7 %)

.
Total

nombre
1.012

variació interanual
- 413

(- 29,0 %)

La taxa d’atur registrada és

6,4 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
6.888

variació interanual
+ 230

(+ 3,5 %)

.
Homes

nombre
7.969

variació interanual
+ 274

(+ 3,6 %)

.
Total

nombre
14.857

variació interanual
+ 504

(+ 3,5 %)

.
Estrangers

nombre
2.173

variació interanual
+ 188

(+ 9,5 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 16,3 % 30 - 44: 35,3 % 45 - 54: 27,1 % > 55: 21,2 %

La taxa d’ocupació registrada és

70,8 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
39

Variació interanual
- 1

(- 2,5 %)

% del total
3,2 %

Sector
Indústria

Nombre
196

Variació interanual
- 3

(- 1,5 %)

% del total
16,1 %

Sector
Construcció

Nombre
163

Variació interanual
+ 20

(+ 14,0 %)

% del total
13,4 %

Sector
Serveis

Nombre
816

Variació interanual
+ 33

(+ 4,2 %)

% del total
67,2 %

Sector
Total

Nombre
1.214

Variació interanual
+ 49

(+ 4,2 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa un

4,2 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

47

societats mercantils constituïdes

14

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor del Pla de l'Estany

2

Entitats de suport a l’emprenedoria

3

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

50

Iniciatives empresarials ateses

1

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

2

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

123

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca