L’emprenedoria al Gironès

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques del Gironès, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
99.263

variació interanual
- 67

(- 0,6 %)

.
Homes

nombre
97.505

variació interanual
- 269

(- 0,3 %)

.
Total

nombre
196.768

variació interanual
- 336

(- 0,2 %)

.
Estrangers

nombre
40.560

variació interanual
- 1.044

(- 0,3 %)

La població es redueix un

0,2 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
4.710

variació interanual
- 1.675

(- 26,2 %)

.
Homes

nombre
4.197

variació interanual
- 1.699

(- 28,8 %)

.
Total

nombre
8.907

variació interanual
- 3.374

(- 27,5 %)

La taxa d’atur registrada és

9,5 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
40.226

variació interanual
+ 1.861

(+ 4,9 %)

.
Homes

nombre
44.511

variació interanual
+ 1.716

(+ 4,0 %)

.
Total

nombre
84.737

variació interanual
+ 3.577

(+ 4,4 %)

.
Estrangers

nombre
15.733

variació interanual
+ 1.251

(+ 8,6 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 17,3 % 30 - 44: 37,4 % 45 - 54: 27,4 % > 55: 18,0 %

La taxa d’ocupació registrada és

65,2 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
60

Variació interanual
- 4

(- 6,3 %)

% del total
0,8 %

Sector
Indústria

Nombre
516

Variació interanual
+ 3

(+ 0,6 %)

% del total
7,2 %

Sector
Construcció

Nombre
732

Variació interanual
+ 24

(+ 3,4 %)

% del total
10,2 %

Sector
Serveis

Nombre
5.902

Variació interanual
+ 142

(+ 2,5 %)

% del total
81,9 %

Sector
Total

Nombre
7.210

Variació interanual
+ 165

(+ 2,3 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa un

2,3 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

386

societats mercantils constituïdes

94

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor del Gironès

24

Entitats de suport a l’emprenedoria

152

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

2.251

Iniciatives empresarials ateses

75

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

53

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

5.896

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca

</p>