L’emprenedoria al Baix Empordà

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques del Baix Empordà, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
68.790

variació interanual
+ 633

(+ 0,9 %)

.
Homes

nombre
68.478

variació interanual
+ 830

(+ 1,2 %)

.
Total

nombre
137.268

variació interanual
+ 1.463

(+ 1,1 %)

.
Estrangers

nombre
27.413

variació interanual
- 24

(- 0,1 %)

La població creix lleugerament un

1,1 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
3.418

variació interanual
- 1.184

(- 25,7 %)

.
Homes

nombre
2.726

variació interanual
- 1.314

(- 32,5 %)

.
Total

nombre
6.144

variació interanual
- 2.498

(- 28,9 %)

La taxa d’atur registrada és

10,3 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
24.303

variació interanual
+ 1.551

(+ 6,8 %)

.
Homes

nombre
29.006

variació interanual
1.506

(+ 5,5 %)

.
Total

nombre
53.309

variació interanual
+ 3.057

(+ 6,1 %)

.
Estrangers

nombre
8.140

variació interanual
+ 804

(+ 11,0 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 14,7 % 30 - 44: 33,9 % 45 - 54: 29,0 % > 55: 22,4 %

La taxa d’ocupació registrada és

60,3 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
53

Variació interanual
+ 3

(+ 6,0 %)

% del total
1,0 %

Sector
Indústria

Nombre
305

Variació interanual
+ 7

(+ 2,3 %)

% del total
6,0 %

Sector
Construcció

Nombre
886

Variació interanual
+ 37

(+ 4,4 %)

% del total
17,4 %

Sector
Serveis

Nombre
3.858

Variació interanual
+ 202

(+ 5,5 %)

% del total
75,6 %

Sector
Total

Nombre
5.102

Variació interanual
+ 249

(+ 5,1 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa un

5,1 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

242

societats mercantils constituïdes

33

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor del Baix Empordà

9

Entitats de suport a l’emprenedoria

28

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

346

Iniciatives empresarials ateses

21

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

13

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

637

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca