L’emprenedoria a l’Alt Empordà

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de l'Alt Empordà, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
71.625

variació interanual
+ 515

(+ 0,7 %)

.
Homes

nombre
72.137

variació interanual
+ 623

(+ 0,9 %)

.
Total

nombre
143.762

variació interanual
+ 1.138

(+ 0,8 %)

.
Estrangers

nombre
35.846

variació interanual
+ 684

(+ 1,9 %)

La població creix lleugerament un

0,8 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
3.994

variació interanual
-1.470

(- 26,9 %)

.
Homes

nombre
3.182

variació interanual
-1.485

(- 31,8 %)

.
Total

nombre
7.176

variació interanual
-2.955

(- 29,2 %)

La taxa d’atur registrada és

11,5 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
25.082

variació interanual
1.473

(+ 6,2 %)

.
Homes

nombre
30.351

variació interanual
1.415

(+ 4,9 %)

.
Total

nombre
55.433

variació interanual
2.888

(+ 5,5 %)

.
Estrangers

nombre
11.923

variació interanual
1.170

(+ 10,9 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 15,8 % 30 - 44: 34,9 % 45 - 54: 28,1 % > 55: 21,2 %

La taxa d’ocupació registrada és

59,7 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
80

Variació interanual
+ 4

(+ 5,3 %)

% del total
1,5 %

Sector
Indústria

Nombre
371

Variació interanual
+ 5

(+ 1,4 %)

% del total
7,1 %

Sector
Construcció

Nombre
713

Variació interanual
+ 5

(+ 0,7 %)

% del total
13,6 %

Sector
Serveis

Nombre
4.095

Variació interanual
+ 110

(- 2,8 %)

% del total
77,9 %

Sector
Total

Nombre
5.259

Variació interanual
+ 124

(+ 2,4 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa lleugerament un

2,4 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

293

societats mercantils constituïdes

46

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor de l'Alt Empordà

4

Entitats de suport a l’emprenedoria

11

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

192

Iniciatives empresarials ateses

5

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

10

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

374

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca