L’emprenedoria a la Selva

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de la Selva, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
86.825

variació interanual
+ 528

(+ 0,6 %)

.
Homes

nombre
88.877

variació interanual
+ 536

(+ 0,6 %)

.
Total

nombre
175.702

variació interanual
+ 1.064

(+ 0,6 %)

.
Estrangers

nombre
35.834

variació interanual
- 367

(- 1,0 %)

La població creix lleugerament un

0,6 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
5.348

variació interanual
- 1.611

(- 23,1 %)

.
Homes

nombre
4.027

variació interanual
- 1.721

(- 29,9 %)

.
Total

nombre
9.375

variació interanual
- 3.332

(- 26,2 %)

La taxa d’atur registrada és

12,2 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
29.999

variació interanual
+ 2.173

(+ 7,8 %)

.
Homes

nombre
37.363

variació interanual
+ 2.183

(+ 6,2 %)

.
Total

nombre
67.362

variació interanual
+ 4.356

(+ 6,9 %)

.
Estrangers

nombre
10.836

variació interanual
+ 1.237

(+ 12,9 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 16,0 % 30 - 44: 35,6 % 45 - 54: 29,1 % > 55: 19,3 %

La taxa d’ocupació registrada és

58,1 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
63

Variació interanual
+ 4

(+ 6,8 %)

% del total
1,3 %

Sector
Indústria

Nombre
531

Variació interanual
- 2

(- 0,4 %)

% del total
10,6 %

Sector
Construcció

Nombre
714

Variació interanual
+ 19

(+ 2,7 %)

% del total
14,2 %

Sector
Serveis

Nombre
3.725

Variació interanual
+ 115

(+ 3,2 %)

% del total
74,0 %

Sector
Total

Nombre
5.033

Variació interanual
+ 136

(+ 2,8 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa un

 2,8 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

241

societats mercantils constituïdes

49

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor de la Selva

9

Entitats de suport a l’emprenedoria

68

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

665

Iniciatives empresarials ateses

18

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

27

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

2.406

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca