L’emprenedoria a la Garrotxa

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de la Garrotxa, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
29.387

variació interanual
+ 186

(+ 0,6 %)

.
Homes

nombre
29.776

variació interanual
+ 357

(+ 1,2 %)

.
Total

nombre
59.163

variació interanual
+ 543

(+ 0,9 %)

.
Estrangers

nombre
10.188

variació interanual
+ 345

(+ 3,5 %)

La població creix lleugerament un

0,9 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
1.105

variació interanual
- 348

(- 24,0 %)

.
Homes

nombre
881

variació interanual
- 423

(- 32,4 %)

.
Total

nombre
1.986

variació interanual
- 771

(- 28,0 %)

La taxa d’atur registrada és

7,0 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
12.135

variació interanual
+ 550

(+ 4,7 %)

.
Homes

nombre
14.377

variació interanual
+ 614

(+ 4,5 %)

.
Total

nombre
26.512

variació interanual
+1.0164

(+ 4,6 %)

.
Estrangers

nombre
4.664

variació interanual
+ 555

(+ 13,5 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 17,1 % 30 - 44: 34,9 % 45 - 54: 26,7 % > 55: 21,3 %

La taxa d’ocupació registrada és

70,0 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
41

Variació interanual
- 1

(- 2,4 %)

% del total
2,2 %

Sector
Indústria

Nombre
326

Variació interanual
+ 5

(+ 1,6 %)

% del total
17,5 %

Sector
Construcció

Nombre
196

Variació interanual
+ 1

(+ 0,5 %)

% del total
10,5 %

Sector
Serveis

Nombre
1.302

Variació interanual
+ 40

(+ 3,2 %)

% del total
69,8 %

Sector
Total

Nombre
1.865

Variació interanual
+ 45

(+ 2,5 %)

% del total

El nombre d’empreses incrementa un

2,5 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

94

societats mercantils constituïdes

17

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor de la Garrotxa

5

Entitats de suport a l’emprenedoria

23

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

118

Iniciatives empresarials ateses

5

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

10

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

392

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Ecosistema emprenedor de l'Alt Empordà

4

Entitats de suport a l’emprenedoria

11

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

192

Iniciatives empresarials ateses

5

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

10

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

374

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la Garrotxa