L’emprenedoria a la Cerdanya

Les dades que es mostren a continuació s’han extret de les respostes de l’enquesta tramesa a les entitats de suport a l’emprenedoria de la demarcació de Girona, de dades oficials de l’INE, del Sistema d’Informació Estadística Local de la demarcació de Girona (XIFRA), del Directori Central d’Empreses (DIRCE), del Padró continu de la població, de Camerdata, del registre general de la Seguretat Social (RGSS) i de l’estudi «Global Entrepreneurship Monitor 2019».

Dades socioeconòmiques de la Cerdanya, 2021

Demografia, ocupació i empreses de la comarca

Població

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
9.406

variació interanual
+ 306

(+ 3,4 %)

.
Homes

nombre
9.842

variació interanual
+ 399

(+ 4,2 %)

.
Total

nombre
19.230

variació interanual
+ 705

(+ 3,8 %)

.
Estrangers

nombre
2.810

variació interanual
- 66

(- 2,3 %)

La població creix lleugerament un

3,8 %

Població aturada registrada

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
244

variació interanual
- 160

(- 39,6 %)

.
Homes

nombre
229

variació interanual
- 133

(- 36,7 %)

.
Total

nombre
473

variació interanual
- 293

(- 38,3 %)

La taxa d’atur registrada és

5,0 %

Població ocupada registrada (residents a la comarca), 4t trimestre

.
nombre
variació interanual
.
Dones

nombre
4.136

variació interanual
+ 385

(+ 10,3 %)

.
Homes

nombre
4.804

variació interanual
+ 456

(+ 10,5 %)

.
Total

nombre
8.940

variació interanual
+ 841

(+ 10,4 %)

.
Estrangers

nombre
1.070

variació interanual
+ 105

(+ 10,9 %)

Distribució per edat sobre el total d’ocupats (%)
< 30: 15,9 % 30 - 44: 33,2 % 45 - 54: 27,9 % > 55: 23,0 %

La taxa d’ocupació registrada és

68,9 %

Empreses de la comarca, 4t trimestre

Sector
Nombre
Variació interanual
% del total
Sector
Agricultura

Nombre
11

Variació interanual
- 3

(- 21,4 %)

% del total
1,0 %

Sector
Indústria

Nombre
45

Variació interanual
0

(- 0 %)

% del total
4,2 %

Sector
Construcció

Nombre
169

Variació interanual
- 2

(- 1,2 %)

% del total
15,9 %

Sector
Serveis

Nombre
840

Variació interanual
+ 71

(+ 9,2 %)

% del total
78,9 %

Sector
Total

Nombre
1.065

Variació interanual
+ 66

(+ 6,6 %)

% del total

El nombre d’empreses augmenta un

6,6 %

Noves societats, nivell tecnològic i sector d’activitat

48

societats mercantils constituïdes

10

societats mercantils, intensives en coneixement i tecnologia, constituïdes

Ecosistema emprenedor de la Cerdanya

2

Entitats de suport a l’emprenedoria

4

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

85

Iniciatives empresarials ateses

8

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

4

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

63

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Ecosistema emprenedor de l'Alt Empordà

4

Entitats de suport a l’emprenedoria

11

Equipaments i espais disponibles per al foment de l’emprenedoria

192

Iniciatives empresarials ateses

5

Tècnics (propis i externs) destinats als programes i serveis de suport a l’emprenedoria

10

Programes i serveis de suport a l’emprenedoria

374

Persones participants en programes i serveis d’emprenedoria

Xarxes d’emprenedoria amb presència a la comarca